تماس با ما

آدرس کارخانه 

                        مشهد -شهرک صنعتی توس - فاز 2- اندیشه 11 - انتهای دانش 10

 

تلفن تماس :

                        05135009-05135412700

                        

آدرس نمایشگاه :

 

 شعبه 1 :

                        مشهد-حد فاصل میدان شهید منتظری ( تلویزیون ) و سه راه بعثت

تلفن تماس :

                        05138468728

 شعبه 2 : 

                        ابتدای جاده طرقبه نبش امام رضا 22

تلفن تماس : 

                       05135590231

 
  فـروش اینترنتی  09120337430
اخذ نمایندگی

09120337432

09120337431

مـــدیـر عـامـــل 09120337433
بازرگانی پروژه  09120337434
فــروش تـلـفـنـی 09120337430
بازرگانی واحد کابینت   09120337435
واحــد تـامــیــن 09120337438
نمایشگاه تلویزیون 09120337439
نمایشگاه ویلاشهر 09124343830
نمایشگاه تولیکا کیدز

05138335053