تماس با ما

آدرس کارخانه 

                        مشهد -شهرک صنعتی توس - فاز 2- اندیشه 11 - انتهای دانش 10

 

تلفن تماس :

                        05135009-05135412700

                        

آدرس نمایشگاه :

 

 شعبه 1 :

                        مشهد-حد فاصل میدان شهید منتظری ( تلویزیون ) و سه راه بعثت

تلفن تماس :

                        05138468728

 شعبه 2 : 

                        ابتدای جاده طرقبه نبش امام رضا 22

تلفن تماس : 

                       05135590231

 
  فـروش اینترنتی  09120337430
 امورنمایندگی ها 09120337431
مسئول امور نمایندگی ها 09120337432
مـــدیـر عـامـــل 09120337433
بازرگانی پروژه  09120337434
فــروش تـلـفـنـی 09120337430
بازرگانی واحد کابینت   09120337435
نمایندگی تهران 09120337430
واحــد تـامــیــن 09120337438
نمایشگاه شعبه 1 09120337439