تماس با ما

آدرس کارخانه 

                        مشهد -شهرک صنعتی توس - فاز 2- اندیشه 11 - انتهای دانش 10

 

تلفن تماس :

                        05135009-05135412700

                        

آدرس نمایشگاه :

 

 شعبه 1 :

                        مشهد-حد فاصل میدان شهید منتظری ( تلویزیون ) و سه راه بعثت

تلفن تماس :

                        05138468728

 شعبه 2 : 

                        ابتدای جاده طرقبه نبش امام رضا 22

تلفن تماس : 

                       05135590231

 
  فـروش اینترنتی  09120337430
مسئول امور نمایندگی ها

09120337432

09120337431

مـــدیـر عـامـــل 09120337433
بازرگانی پروژه  09120337434
فــروش تـلـفـنـی 09120337430
بازرگانی واحد کابینت   09120337435
واحــد تـامــیــن 09120337438
نمایشگاه شعبه 1 09120337439