بولتن محصولات

در شرکت تولیکا به منظور یکپارچه سازی سیستم فروش  و کمک به طراحی داخلی یکپارچه از نظر سبک و شکل اجزای مبلمان ، کلیه محصولات در سه دسته کلی مبلمان پذیرایی ، سرویس خواب و سرویس نهارخوری ارائه می شود .هر یک از محصولات دسته های مختلف مبلمان با توجه به عواملی نظیر شکل پایه ، سبک و سیاق طراحی و... زیر مجموعه ده کانسپت اصلی تولیکا قرار می گیرند .

در این دسته بندی هر محصول علاوه بر کد اختصاصی ، دارای دسته و کانسپت مشخص است که باعث سهولت انتخاب مشتری و فروش کارشناسان می شود .

 

 

مشاهده بولتن      دانلود بولتن با کیفیت اصلی