بسته بندی و ارسال

بسته بندی اصولی یکی از مراحل مهم در ارائه یک محصول با کیفیت است چرا که  بهترین  تولیدات بدون در نظر گرفتن بسته بندی اصولی که سلامت محصول را تا رسیدن به مشتری تضمین کند در حقیقت یک پروسه ناتمام است . در صنعت مبلمان به دلیل اهمیت خش برنداشتن رنگ چوب و آسیب پذیری پارچه ها در هنگام جابه جایی اهمیت مرحله بسته بندی بیشتر مشخص می شود . در شرکت تولیکا کلیه محصولات پس از پرداخت نهایی و خشک شدن کامل رنگ با تایید واحد کنترل کیفی در مراحل زیر بسته بندی می شوند :

1 - جدا کردن قسمت های قابل مونتاژ محصول مانند پایه های مبل یا صندلی 

2- روکشی کامل قسمت های پارچه ای محصول با پلاستیک حباب دار 

 

3- فیکس کردن کامل پلاستیک حباب دار به گونه ای که دور تادور محصول پوشانده شود

4- بسته بندی جداگانه قسمت های قابل مونتاژ