بانک صادرات شعبه سجاد

طراحی داخلی بانک با توجه به حساسیت عملکردی فضا چالش های ویژه ای دارد . دسته بندی زون های در دسترس عموم و زون های محدود تر در لایه های مختلف حائز اهمیت است . 

در این طرح جانمایی فضاها در دو طبقه به ساماندهی بهتر زون های عملکردی کمک می کند . و با بازگذاشتن جداره ها در طبقه بالا حس نیم طبقه ایجاد شده است و امکان تعامل و اشراف بین طبقات فراهم شده است .

طراحی کانترها اگرچه به صورت یک پارچه و هماهنگ صورت گرفته است اما با در نظر گرفتن صفحات عمودی محدوده هر کانتر به خوبی مشخص شده است . تاکید بیش تر به این جدا سازی با تغییر متریال صفحات عمودی به زیبایی میسر شده است .

استفاده از متریال از ترکیب متریال چوب و فلز جلوه مدرن و تاحدی صنعتی به طرح می بخشد و به تناسب آن طرح صندلی با پایه فلزی تکمیل کننده خواهد بود .

پلکان به عنوان عنصر ارتباط دهنده طبقات می تواند نقش موثری در خلق فضایی یکپارچه داشته باشد . ترکیب متریال فلز و چوب دو رنگ که در کل طرح به کار رفته است در طراحی پلکان نیز دیده می شود . 

 

 

در طراحی داخلی به طرح کلی فضا خلاصه نمی شود و دقت در طراحی المان ها و مبلمان مورد نیاز فضا نیز جزء جدایی ناپذیر طراحی داخلی است که باید مورد توجه قرار گیرد .طراحی المان هایی نظیر میز یادداشت و ... در این فضا علاوه بر نقش عملکردی به زیبایی و یکپارچگی طرح می افزاید .

 

 علاوه بر عملکرد و تطبیق طرح با نیاز سنجی انجام شده دقت و ظرافت در طراحی این المان ها اهمیت ویژه ای دارد و نشان از حسن سلیقه طراح دارد .

 

 

 اتاق رئیس شعبه از دیگر فضاهایی است که در بانک ها به چشم می خورد و فضایی جهت جلسات کوتاه مدت و ... فراهم می آورد .در برخی از بانک ها میز رئیس شعبه در سالن اصلی جانمایی می شود و به صورت اتاق جدا در نظر گرفته نمی شود .در این نمونه استفاده از رنگ روشن در این فضا به همراه نور طبیعی به بازتر دیده شدن فضا کمک می کند .

 

در طراحی کلیه میز ها در فضاهای مختلف از یک تم رنگی استفاده شده است که رنگ با متریال کف نیز در تناسب قرار می گیرد .

انتخاب هماهنگ جزئیات به کار رفته در انواع مبلمان و عناصر فضای طراحی در نتیجه نگاه ریز بین طراح در همانگ سازی و یکپارچه سازی طرح از ایجاد تناقض جلوگیری می کند .