بانک سپه

در طراحی داخلی فضاهای اداری یا سازمانی که نیاز به طراحی جایگاه های تعامل ارباب رجوع با کارکنان احساس می شود توجه به طراحی کانتر ها که معمولا تکرار می شوند بسیار اهمیت دارد . طرح این کانتر ها اگر دارای جزئیات زیادی باشد باعث شلوغ دیده شدن فضا خواهد شد همچنین اگر بدون توجه به جزئیات و کاملا ساده در نظر گرفته شود باعث یکنواختی فضا و در نتیجه خسته شدن افراد در حا انتظار خواهد شد . طراحی ایده آل برای این کانتر ها طراحی عملکرد گرا با تنوع بخشی به رنگ و بافت است که به زیبایی بخشی کانتر ها کمک خواهد کرد و از شلوغ شدن فضا نیز جلوگیری می کند .

تضاد ایجاد شده در نتیجه به کار گیری رنگ های تیره و روشن و استفاده از ترکیب متریال شیشه و چوب جلوه ی زیبایی به فضا بخشیده است . انتخاب صندلی های فلزی برای فضای انتظار در تناسب با قطعات فلزی به کار رفته در بین شیشه ها در ایجاد جلوه ای مدرن و لوکس به فضا تاثیر گذار است .

 

 

طراحی مجزای جایگاه رئیس شعبه از ملزومات طراحی این گونه فضاهاست و ایجاد فضایی برای گفت و گو و نشست های کوتاه مدت باعث رعایت  سلسله مراتب فضا شده و جلوه ای تشریفاتی به آن می بخشد.