چیدمان نشیمن

قوانین چیدمان مبلمان - ۱۲ مهر ۱۴۰۰

چیدمان مبلمان پذیرایی در فضای محدود :

در هنگام انتخاب مبلمان برای فضای نشیمن قبل از هر چیز ابعاد فضا را در نظر بگیرید  و از میان چیدمان های استاندارد بهترین گزینه را انتخاب کنید .ساده ترین چیدمان برای یک نشیمن با فضای محدود چیدمان جفت یا دو تایی است که با چینش کنار هم دو عدد مبل یک نفره و یک میز در بین آن ها حاصل می شود . در صورت وجود فضای بیش تر می توانید از چیدمان L شکل ، U شکل یا مقابل هم مبلمان به گونه ای که در تصویر نشان داده شده است استفاده کنید .

 

 ساده ترین چیدمان L شکل می تواند با یک مبل ال و یک میز جلو مبلی صورت پذیرد اما در صورت وجود فضای بیش تر استفاده از یک مبل تک نفره در مقابل مبل ال به ایجاد فضای کانونی کمک بیش تری خواهد کرد . چیدمان L شکل همچنین می تواند با جانمایی یک مبل سه نفره و یک مبل دو نفره یا یک مبل سه نفره و دو مبل یک نفره مطابق چیدمان های تصویر شده  ایجاد شود استفاده از میز های کنار مبلی مربعی ، مستطیلی یا گرد به تناسب فضا تکمیل کننده دکوراسیون نشیمن خواهد بود .