قیمت صندلی : 3,958,880 تومان

کلیه قیمت ها بدون احتساب قیمت پارچه می باشد.

{{ showProductDetailsTXT}}

{{ showProductMainDetailsTXT}}

  • وزن : 0 کیلوگرم
  • مساحت پارچه : 1 متر

{{ showProductDescriptionTXT}}

سفارشی سازی انتخاب

صندلی میهمان تولیما مدل دنیس

قیمت صندلی : 3,958,880 تومان

انتخاب گزینه های فروش شروع از 3,132,000 تومان

ارسال نظر