قیمت سرویس نهارخوری : 28,080,000 تومان

کلیه قیمت ها بدون احتساب قیمت پارچه می باشد.

{{ showProductDetailsTXT}}

  • ابعاد مورد نیاز با صندلی ها : 420L × 290W × 92H
  • وزن : 49
  • متراژ پارچه : 10.4

{{ showProductMainDetailsTXT}}

  • وزن : 49 کیلوگرم
  • مساحت پارچه : 10.4 متر

{{ showProductDescriptionTXT}}

سفارشی سازی انتخاب

سفارشی سازی

سفارشی سازی انتخاب

سرویس نهارخوری 8 نفره تویا

قیمت سرویس نهارخوری : 28,080,000 تومان

انتخاب گزینه های فروش شروع از 28,080,000 تومان

سرویس نهارخوری 8 نفره آنت

قیمت سرویس نهارخوری : 28,800,000 تومان

انتخاب گزینه های فروش شروع از 2,880,000 تومان

سرویس نهارخوری 8 نفره النا

قیمت سرویس نهارخوری : 73,260,000 تومان

انتخاب گزینه های فروش شروع از 73,260,000 تومان

ارسال نظر