قیمت کمد : 20,202,910 تومان

کلیه قیمت ها بدون احتساب قیمت پارچه می باشد.
  • ● ابعاد کلی : 112W × 61D × 190H

{{ showProductDetailsTXT}}

  • ابعاد کلی : 112W × 61D × 190H
  • ابعاد درب کشو : 102W × 16H
  • ابعاد داخلی کشو : 98W × 37D × 13H
  • ارتفاع پایه : 15

{{ showProductMainDetailsTXT}}

  • وزن : 0 کیلوگرم
  • مساحت پارچه : 0 متر

{{ showProductDescriptionTXT}}

سفارشی سازی انتخاب

سفارشی سازی

سفارشی سازی انتخاب

سفارشی سازی کالیته نوع دو

TW

  • سفید پوششی(GNC007)
    101

کمد تک کشو تولیکا مدل مارسل

قیمت کمد : 20,202,910 تومان

انتخاب گزینه های فروش شروع از 18,534,780 تومان

تخت نوجوان عرض 140 تولیکا مدل مارسل

قیمت تخت نوجوان : 18,018,812 تومان

انتخاب گزینه های فروش شروع از 16,531,020 تومان

دراور بزرگ تولیکا مدل مارسل

قیمت دراور : 20,475,923 تومان

انتخاب گزینه های فروش شروع از 18,785,250 تومان

میز آرایش تولیکا مدل مارسل

قیمت میز آرایش : 10,156,108تومان

انتخاب گزینه های فروش شروع از 9,317,530 تومان

ارسال نظر