قیمت ست مبل : بدون پارچه 114,317,020 تومان
با پارچه 500 ت 127,315,270 تومان

کلیه قیمت ها بدون احتساب قیمت پارچه می باشد.
 • ● ابعاد کلی : 400L×260W×90H
 • ● متراژ پارچه : 23.85 متر
 • ● وزن : 169

{{ showProductDetailsTXT}}

 • فضای مورد نیاز : 400L×260W×90H
 • وزن : 169
 • متراژ پارچه : 23.85
 • ارتفاع نشیمن تا زمین : 40
 • عمق نشیمن : 68
 • ارتفاع پایه ها : 10
 • ارتفاع دسته از زمین : 67

{{ showProductMainDetailsTXT}}

 • وزن : 169 کیلوگرم
 • مساحت پارچه : 23.85 متر

{{ showProductDescriptionTXT}}

سفارشی سازی انتخاب

ست شش نفره مبل آنت

قیمت ست مبل : بدون پارچه 114,317,020 تومان
با پارچه 500 ت 127,315,270 تومان

انتخاب گزینه های فروش شروع از 104,878,000 تومان

ست شش نفره مبل تویا

قیمت ست مبل : بدون پارچه 99,067,920 تومان
با پارچه 500 ت 107,460,920 تومان

انتخاب گزینه های فروش شروع از 90,888,000 تومان

ست شش نفره مبل چیلان

قیمت ست مبل : بدون پارچه 116,215,037 تومان
با پارچه 500 ت 125,425,537 تومان

انتخاب گزینه های فروش شروع از 106,619,300 تومان

ست شش نفره مبل رونیکا

قیمت ست مبل : بدون پارچه 111,066,858 تومان
با پارچه 500 ت 122,620,858 تومان

انتخاب گزینه های فروش شروع از 101,896,200 تومان

ارسال نظر