2,850,000 تومان
رنگ کریستال شفاف است.

کلیه قیمت ها بدون احتساب قیمت پارچه می باشد.

{{ showProductDetailsTXT}}

  • ابعاد کلی : 30L × 30W
  • نوع کریستال : کریستال گوی شفاف

{{ showProductMainDetailsTXT}}

  • وزن : 0 کیلوگرم
  • مساحت پارچه : 0 متر

{{ showProductDescriptionTXT}}

سفارشی سازی انتخاب

سفارشی سازی

سفارشی سازی انتخاب

استند رومیزی تولیکا مدل دنیز

2,850,000 تومان
رنگ کریستال شفاف است.

انتخاب گزینه های فروش شروع از 2,850,000 تومان

ارسال نظر