میز کنار مبلی مستطیلی

میز کنار مبلی مستطیلی در میان انواع میز های کنار مبلی متداول تر است . این میز ها می توانند به صورت میز چوبی یا میز فلزی طراحی و ساخته شود که هر کدام به سبب تاثیر ماهیت متریال ،حس و حال خاص خود را به فضای دکوراسیون داخلی می افزاید .حس ارگانیک رگه های چوب در میز های چوبی یا حسی که از درخشش متریال استیل در تلفیق با چوب منتقل می شود متفاوت است . این میز های کنار مبلی در سایز های مختلف تولید می شوند که در بعضی مدل ها به صورت داخل هم ودر 3 سایز تولید شده است .


این میز ها با شکل پایه و صفحه می توانند متمایز شوند و بسته به سبک طراحی در دکوراسیون های تشریفاتی ، ساده و صمیمی و ...چیدمان می شوند .توجه به همخوانی میز کنار مبلی با میز جلو مبلی و سایر مبلمان در لوکس و یکپارچه به نظر رسیدن دکوراسیون داخلی حائز اهمیت است .