نظر سنجی

فرم نظر سنجی

سوالات نظر سنجی

 • 1- نحوه حمل و نصب محصولات را چگونه ارزیابی می فرمایید؟

  • عالی
  • خوب
  • متوسط
  • ضعیف
 • 2- نحوه بسته بندی محصولات را چگونه ارزیابی می فرمایید؟

  • عالی
  • خوب
  • متوسط
  • ضعیف
 • 4- طراحی داخلی فروشگاه تولیکا را چگونه ارزیابی میفرمایید؟

  • عالی
  • خوب
  • متوسط
  • ضعیف
 • 5- طراحی محصولات تولیکا را چگونه ارزیابی میفرمایید؟

  • عالی
  • خوب
  • متوسط
  • ضعیف
 • 6- تنوع رنگ محصولات تولیکا را چگونه ارزیابی میفرمایید؟

  • عالی
  • خوب
  • متوسط
  • ضعیف
 • 7- کیفیت محصولات تولیکا را چگونه ارزیابی میفرمایید؟

  • عالی
  • خوب
  • متوسط
  • ضعیف
 • 8- خدمات پس از فروش مشتریان تولیکا را چگونه ارزیابی می کنید؟

  • عالی
  • خوب
  • متوسط
  • ضعیف
 • 9- یا تا به حال از محصولات تولیکا استفاده کرده اید؟

  • بلی
  • خیر