آرسیو اخبار

عنوان : غرفه شرکت صنایع چوب تولیکا در همایش تخصصی ...

چکیده :

شرکت صنایع چوب تولیکا در همایش تخصصی ABRANG که مربوط به تصویر، نور، صدا که در محل هتل پارس مشهد در روز پنجشنبه مورخ 93/03/07 برگزار شد شرکت نمود و دارای غرفه اختصاصی بود و به بازدید کنندگان از غرفه مذکور بگهای هدیه اهدا نمود.

تاریخ : 1395/11/12 دسته بندی :همایش نظرات (0)