رنگ خنثی در آشپزخانه ای معتدل

رنگ خنثی در آشپزخانه ای معتدل

تم رنگ خنثی انتخابی بسیار مناسب برای دکوراسیون آشپزخانه است، زیرا میان رنگ های خنثی و مواد مورد استفاده در دکوراسیون آشپزخانه نزدیکی و همخوانی بسیار زیادی وجود دارد. برای استفاده از تم خنثی در ترکیب رنگی آشپزخانه از تعداد محدودی رنگ خنثی مانند کرم، طوسی و قهوه ای برای ترکیب رنگی کلی دکوراسیون فضا انتخاب کنید و یک سری رنگ های متمایز را نیز به عنوان اکسسوری و عناصر کوچکی که مدام جای آن ها در فضا تغییر می کند استفاده کنید تا بدون اینکه خللی در تم فضا وارد شود، فضا از سردی و بی روحی خارج شده و جان بگیرد. آشپزخانه فضایی است که در آن به راحتی می توان با استفاده از مواد متنوع کنار هم تضاد و جذابیت بصری ایجاد کرده و با بافت ها بازی کرد. در این صورت می توان احساس هر بافت و ماده ای را نیز به سادگی تعدیل کرد. برای مثال احساس سرد کانترهایی از سنگ مرمر را می توان با کمک گرمایی که در بافت و رنگ صندلی های حصیری است کاملا از بین برد تا تنها رنگ خنثی، باشکوه و زیبای مرمر به چشم آید.

ارسال نظر