الف ) شرایط عمومی متقاضی : 1- داشتن تابعیت جمهوری اسلامی . 2- نداشتن پیشینه کیفری و ترجیحا داشتن حسن شهرت در محل کسب . 3- اقامت دائم در محل تقاضا . 4 - داشتن کارت پایان خدمت و یا معافیت دائم برای آقایان . 5- دارا بودن حداقل 25 سال سن . 6- داشتن جواز کسب اتحادیه صنایع چوب یا مبلمان . 7- داشتن فروشگاه مناسب با کار نمایندگی . ب ) شرایط اختصاصی : 1- داشتن ویترین مناسب برای نمایش محصولات تولیکا . 2- مکان نمایندگی ترجیحا به صورت همکف و با حداقل متراژ 150 مترمربع 3- نمای ورودی فروشگاه به صورت سکوریت تجهیز شده باشد . 4- نمایشگاه دارای کف مناسب ( نداشتن هیچ گونه شیب ) بوده و فرش شده با سنگ ، سرامیک روشن با ابعاد بزرگ و یا پارکت باشد. 5- دیواره ها بایستی کاملا صاف و گچ کاری شده باشد و ترجیحا پوشیده با کاغذ دیواری و یا رنگ باشد 6- داشتن سیستم رایانه جهت اتصال به سرور مالی شرکت . 7- داشتن امکان نصب تابلو. بدیهی است پس از تدوین آیین نامه های ارزیابی با رویکرد نظام آراستگی در سال 1395 شرایط اختصاصی احراز نمایندگی ها بازبینی خواهد شد . ج ) مدارک مورد نیاز برای تشکیل پرونده : 1- تکمیل درخواست نمایندگی در http://tolica.ir 2- تهیه ارائه کروکی محل مورد تقاضا با نشان دادن موقعیت ملک مورد نظر و نزدیکترین نمایندگی بر روی آن به طور دقیق . 3- ارائه تصویر برابر اصل تمام صفحات شناسنامه و کارت ملی . 4- ارائه تصویر برابر اصل جواز کسب . 5- ارائه تصویر برابر اصل کارت پایان خدمت . 6- ارائه تصویر سند مالکیت مغازه و یا اجاره نامه (سه ساله ). 7- ارائه تصویر مدرک تحصیلی . 8- تهیه و ارائه عکس از نمای درونی و بیرونی مغازه . 9- ارائه برگه سوء پیشینه . د ) روش اجرا : 1- ارائه درخواست نمایندگی توسط شخص متقاضی . 2- تشکیل پرونده در امور نمایندگی شرکت و یا ارسال درخواست از طریق سایت شرکت همراه با تسلیم عکسهای محل نمایندگی . 3- انجام بازدید از محل مورد تقاضا توسط کارشناسان مربوطه و اعلام نتیجه بازدید . 4- دعوت از متقاضی جهت مذاکره در صورت تایید صلاحیت 5- اطلاع از ضوابط و شرایط اعطاء نمایندگی و اخذ صورت جلسه اعلام دریافت مراتب توسط متقاضی .