کارخانه تولیکا (مشهد)

 • استان : خراسان رضوي
 • شهر : مشهد
 • ایمیل info@tolica.ir
 • تلفن : 05135412700
 • موبایل : 09120337430
 • فکس 05135412224
 • آدرس : استان خراسان رضوی، مشهد، دانش12، ایران

فروشگاه مرکزی (مشهد)

 • استان : خراسان رضوي
 • شهر : مشهد
 • ایمیل tv@info.ir
 • تلفن : 05138468727
 • موبایل : 09120337432
 • فکس 05138468727
 • آدرس : حد فاصل میدان تلویزیون و سه راه بعثت

نمایندگی فروش در تهران

 • استان : تهران
 • شهر : تهران
 • ایمیل Adeli.8co@gmail.com
 • تلفن : 09151053139
 • موبایل : 09120337430
 • فکس
 • آدرس : استان تهران، تهران, فروش اینترنتی